سلام آقا سید

حالتان را نمی پرسم چون خبر دارم از دل ِخون تان

دلِ تان خوش نیست به اعمالمان

امّا واقعیت را بگویم 

متاسفانه حال ما خوب است.انگار شما منتظر ما هستید،شما شوق دیدار دارید.

آقا سید

این شب ها و روز ها هم سفره ی افطار شما کیست؟خوش به سعادت اش

برای این دو مورد هم که شده سعی میکنیم بستر ظهورت را فراهم کنیم آقاجان

به خداوندی خدا قلب های شیعیان ِعلی (ع) بعد از چهارده هزار سال اندوهگین و مجروح جریان کوچه است.

هنوز وقتی که ذکر مصیبت مادرتان درون مجالس طنین انداز می شود ،دلی نیست که پای روضه ی کوچه آتش نگیرد.

مادر شما مادر تمام سینه زنان است.آقای خوبان بیاو انتقام مادرت را بگیر و ضریحش را با دستان خود افتتاح کن.

بیا که پس از مدتی آزگار هنوز مرد از پا فتاده ی مقدسی از روی خاک سوزان کربلا با اضطراب،دیده به خیمه ها و اهل حرم دوخته است.

بیا و قبل از آمدن ات کمکمان کن منتظران واقعی تان باشیم.

ان شا الله

التماس دعا آقا سید مهدی.