رو سپیدی اش با وجود سیه چردگی از من بیشتر است.

الحق که غلامی راستین برای ارباب اش بود.

.

.

.

.

.

سلام و درود خدا بر جون بنِ حَوّی غلام سیّدالشهدا(ع)