میخواهم برای خودم و خودت دعایی کنم به زبان خودمان.

*آمین یا ربّ العالمین  اش را فراموش نکن رفیق.

ان شا الله اون روزی بیاد که بعد از یک عمر زندگی کردن،امتحان شدن و ...
به خودمون بیاییم و ببینیم در بحبوحه(میان) و ازدحام(شلوغی) جنگ با کفار،وقتی بر روی زمین؛بی رمق افتادیم و منتظر کسی هستیم
خود آقا (حضرت صاحب الزمان عج)بیایند بالای سرمون.
بعد با نگاهی شرمسارانه بهشون بگیم:آقا! راضی شدین از ما؟
بعد آقا سرمون رو بذارن رو زانوشون و بگن:مرحبا به یاری کننده ی ما
آمین یا ربّ العالمین
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
هیچ اتفاقی شیرین تر و بهتر از این نیست به خدا.
---------------------------------------------------------------------------
ای کاش یه موقعی همه ی این فعل های آینده ای که در این متن به کار بردم ، جاشون رو بِدَن به فعل های گذشته.
یعنی این که بنشینیم و در بهشت برای هم تعریف کنیم که توی رکاب آقا شهید شدیم؛خود حضرت اومدن بالای سرمون.
.
.
.
ان شا الله
-------------------------------------------------
ای کاش در رکاب امامم شوم شهید...
.
.
.
+التماس دعا