آقا!

اعتراف می کنم که اگر به جای شما ارباب دیگری داشتم تا به امروز بارها تحقیر می شدم،

طعنه می شنیدم،از اینکه نوکربودم خجالت می کشیدم وسعی در پنهان کردن آن داشتم.

اما از روزی که خود را میان روضه هایتان یافتم و فهمیدم که ارباب تویی و من نوکر می خواهم مانند عابِس بن اَبی شَبیبِ شاکِری عشق به شما را فریاد بزنم و آزادانه همچو حُر روانه شوم سوی سپاهت و اگر هم خدا خواست و لایق بودم شبیه سعیدبن عبدالله ،جانم را دهم در راهت که تنها تو هستی راه سعادت.

ان شا الله

.

.

التماس دعا رفیق