تشنه بودید و کمک می خواستید ولی به زبان آوردنش بوی کمک خواستنِ خدا را می داد.

وقتی صدایتان به گوش شان رسید،اگر یاری تان می کردند رستگار می شدند.

.

.

.

یا اَیُّهَا الَّذینَ ءامَنُوا اِن تَنصُرُوا اللهَ یَنصُرکُم وَ یُثَبِّت اَقدامَکُم

ای کسانی که ایمان آورده اید!اگر خدا را یاری کنید،خدا هم شما را یاری می کند و گام هایتان را استوار می سازد

(سوره ی محمّد،آیه ی هفتم)