ای دِل! کربلا ، پُر بود از بود و نبود ها.

برایت میگویم،

بسم الله...