در کربلا ، آب بود
.
.
.
ولی خیلی فاصله داشت تا لب های خشک علی اصغر (ع)


روحی لهُ الفِداء