این بار فرق داشت تا شروع به شمردن ستاره ها می کرد آرام می شد ولی با بغض می خوابید. *السلام علیک_ یا بنت الحسین(ع)