قبل از محرم برای خودت عطری بخر به قصد اینکه در محرم و عزاداری ها از آن استفاده کنی تا بعد ها وقتی رایحه اش را استشمام می کنی یاد امام حسین(ع) و حال و هوای محرم بیفتی.