می ترسم از اینکه دعای فرج خواندن هایمان  همانند دعوت نامه های کوفیان باشند

.

.

.

یا صاحب الزمان (عج) اَدرِکنا