سلام آقا جان.

مُحَرَّم و تمام شب های تکرار نشدنی اش تمام شد

هم شاهد اطاعت هایم بودید در طول این عُمر و هم شاهد نافرمانی هایم

پدر دلسوز ، یا صاحب الزمان(عج) گناه هایم را گاهی با اینکه میدانستم گناه هستن سهوی بنگر و تو را به عمو جان تان عباس (ع) حلالم کن ، اگر بحث سیلی ست ، بی هوا بنویس. اعمال نیک اندک و اندک و اندک حقیر را هم بپذیر. دعایمان کنید لطفا پدر جان دلسوز . میدانم نگفته هم دعا کرده اید،می کنید و خواهید کرد .  دلم آدم شدن می خواهد ، دلم وَهَب شدن میخواهد دلم میخواهد لبخند رضایت تان نصیب مان شود. سیّد جان ، ارباب ، مولا ، صاحب ، سرور ، دلبر ، اَیُّها الغریب ، سالار ، آقا ، موعود ، امام زمان (عج) جان ، بده توفیق شهادت ، دستان مان را بگیر ای غایب از نظر ها.

خودت یاری رسان مسلمین جهان را ، مسلمین و شیعیان یمن ، فلسطین ، عراق ، سوریه و .....  .

به دل هایمان نظر کن که سخت محتاج نگاه های کریمانه ی شما هستند. دعا کن نماز هایمان نماز شوند و عبادات مان عبادت.

ما بدون لطف شما و خدا هیچ هم نیستیم ، اصلا نیستیم و نیستیم و نیستیم.

خودت به داد ما برس.

 یا صاحب الزمان(عج) ادرکنا