کربلا؛وقتی آرام گرفت که...
.
.
.
 شما صاحب اش شدید.